Naslovnica / Poziv za prodaju osnovnih sredstava putem javne dražbe (licitacije)
17
tra

Poziv za prodaju osnovnih sredstava putem javne dražbe (licitacije)
17.04.2023

Na temelju Odluke o prodaji osnovnih sredstava od  17. travnja 2023. godine, VARKOM d.o.o., 

OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, dana 17. travnja 2023. godine objavljuje

 

POZIV ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE DRAŽBE (LICITACIJE)

 

Javna dražba će se održati dana 25. travnja 2023. godine (utorak) na adresi sjedišta VARKOM d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića, s početkom u 14:00.

Predmet prodaje su osnovna sredstva kako slijedi:

redni broj  naziv osnovnog sredstva namjena osnovnog sredstva godina proizvodnje radni sati prijeđeno kilometara početna cijena u EUR (bez PDV) registracija
1. Iveco Daily 35C 15 D teretno vozilo 2012.    124300 9.300,00 VŽ368KO 15.05.2023.
2. Iveco Daily 35C 15 D s kiperom teretno vozilo 2008.   155400 9.000,00 VŽ417JD 16.06.2023.
3. Renault Kangoo 1.5 Dci Express teretno vozilo 2012.   350000 900,00 nereigistriran odjavljen

Osnovna sredstva ponuđena na prodaju ovim Pozivom pod rednim brojevima 1. i 2. mogu se pregledati 20. travnja 2023. godine (četvrtak) od 8:00 do 9:00, na lokaciji Varaždin, Motičnjak 11 – RJ „Kanalizacija“, a osnovno sredstvo ponuđeno na prodaju ovim Pozivom pod rednim brojem 3. može se pogledati istog datuma od 10:00 do 11:00 na lokaciji Varaždin, Janka Jurkovića 68 – RJ „Vodovod“.

 

Početne cijene osnovnih sredstava su bez uključenog poreza na dodanu vrijednost te je kupac dužan platiti 25% poreza na dodanu vrijednost na izlicitiranu cijenu.

 

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine/pologa u iznosu od 5% početne cijene za pojedino osnovno sredstvo. Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koju se osnovno sredstvo plaća jamčevina.

Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino osnovno sredstvo, a ne pristupi javnoj dražbi, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

Jamčevine se mogu uplatiti virmanom (uplata mora biti provedena najkasnije 24. travnja 2023. godine do 12:00) na račun VARKOM d.o.o., Privredna banka Zagreb IBAN HR3623400091110181847  za osnovno sredstvo za koju osoba namjerava licitirati. U pozivu na broj potrebno je naznačiti naziv i redni broj osnovnog sredstva.

 

Tijekom javne dražbe početne cijene mogu se podizati za minimalni iznos od 100,00 EUR.

Osoba koja izlicitira određeno osnovno sredstvo dužna je u roku od 8 dana od dana održavanja javne dražbe, dakle najkasnije u srijedu, 03. svibnja 2023. godine, uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja predmetnih osnovnih sredstava  vrši se po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Izlicitirana osnovna sredstva isporučiti će se nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, na račun VARKOM d.o.o. Privredna banka Zagreb IBAN HR3623400091110181847.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je izlicitirala osnovno sredstvo.

Ukoliko se izlicitirana osnovna sredstva ne preuzmu u roku od 7 (sedam) dana nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, naplaćuje se ležarina od 10,00 EUR za svaki naredni dan.

Povrat jamčevine za osobe koje nisu izlicitirale niti jednu grupu izvršiti će se najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja javne dražbe uz dostavu broja računa uplatitelja.

Sve dodatne informacije o predmetnoj javnoj dražbi zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 13:00 do 14:00 sati kod osobe za kontakt: g. Andrija Bedenik, telefon (042) 406-409 ili (098) 9822-158, odnosno e-pošta abedenik@varkom.com, počevši od 17. travnja 2023. godine.

VARKOM d.o.o.

d i r e k t o r:

Bruno Ister, dipl.ing.el.

Vrh