Novosti i obavijesti

Poštovani korisnici, obaviještavamo vas da su radi oštećenja telekomunikacijskog kabela blizu naše ...

''Sustav odvodnje u Varaždinu razvija se u nekoliko pravaca. Projektom aglomeracije obuhvatit ćemo p...

Predstavnici Grada Varaždina i direktor Varkoma Željko Bunić danas su obišli radove u Sajmišnoj ulic...

Na vodocrpilištu Bartolovec je u pogon pušten filter s aktivnim ugljenom vrijedan 2,5 milijuna kuna ...

Temeljem zamolbe Opće bolnice Varaždin za donaciju novčanih sredstava radi nabave respiratora, nadle...

Pokraj parka za pse u Graberju, Varkom je ovih dana postavio javnu slavinu s pitkom vodom, a u skori...

Registar sklopljenih ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA - 2020. godina

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA - 2018. godina

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA - 2017. godina

Registar ugovora jednostavne nabave 2017
28. veljače 2018. 915,96 KB

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA - 2016. godina

Kako do nas?

Vrh