Naslovnica / Vodovod / Analiza vode – Varkom / ANALIZA VODE IZ MREŽE

ANALIZA VODE IZ MREŽE

Ovdje možete pregledati kvartalne rezultate analiza vode iz vodoopskrbne mreže za prethodnu i tekuću godinu.

Mreža se odnosi na uzorke vode za ljudsku potrošnju uzorkovane na hidrantima, u vodospremnicima, na javnim slavinama koja se isporučuje potrošačima.

Svi uzorci su ispitani u internom laboratoriju za pitke vode tvrtke Varkom d.o.0. u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) i njihova sukladnost je ocijenjena prema maksimalno dopuštenim koncentracijama (M.D.K.) prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020).

Mreža 4. kvartal 2022.
05. siječnja 2023. 202,18 KB
Mreža 3. kvartal 2022.
04. listopada 2022. 194,59 KB
Mreža 2. kvartal 2022.
04. srpnja 2022. 58,5 KB
Mreža 1. kvartal 2022.
14. travnja 2022. 62,31 KB
mreža 4. kvartal 2021.
12. siječnja 2022. 58,66 KB
mreža 3. kvartal 2021.
05. listopada 2021. 62,73 KB
mreža 2. kvartal 2021.
08. srpnja 2021. 190,17 KB
mreža 1. kvartal 2021.
12. travnja 2021. 51,39 KB
Vrh