Naslovnica / Vodovod / Zahtjev za dostavom računa putem e-pošte

Zahtjev za dostavom računa putem e-pošte

U cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa za vodne usluge, čineći uslugu bržom i lakše dostupnim, Varkom d.o.o. Varaždin uveo je dostavu računa putem elektroničke pošte (e-pošte). Ovaj način dostave računa dostupan je za sve fizičke osobe na osnovu ovog Zahtjeva. Ispunivši obrazac Zahtjeva korisnik se opredjeljuje na ovakav način dostave računa i isti će biti u primjeni sve dok sam korisnik uslugu ne otkaže. Korisnicima usluge dostave računa putem e-pošte, Varkom d.o.o. neće dostavljati račune u papirnatoj verziji.

NAPOMENA: Za korisnika koji ima ugovorenu uslugu i-Račun kod svoje banke ili KEKS Pay, a odabere dostavu računa putem e-pošte, Varkom d.o.o. više neće slati podatke na navedene servise. Slanjem Zahtjeva za dostavu računa putem e-pošte korisnik daje Varkom d.o.o. privolu da za prijavljenu ‘Šifru korisnika’ odjavi uslugu u servisu i-Račun, odnosno KEKS Pay.

Prijava

Vrh