Naslovnica / Odvodnja / Ispitivanje hidrotehničkih objekata

Ispitivanje hidrotehničkih objekata

Od 12. 10 2016. u sklopu VARKOM-a djeluje i akreditirani laboratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda na vodonepropusnost te objekata koji su u sklopu toga.

Laboratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1539.

PROIZVODI ZA INŽENJERSTVO OTPADNIH VODA:

Kanalizacijski sustavi

  • ispitivanje vodonepropusnosti zrakom HRN EN 1610:2015
  • ispitivanje vodonepropusnosti vodom HRN EN 1610:2015

 Cijevi odvodnje pod tlakom

  • tlačno ispitivanje cijevi HRN EN 805:2005

Građevine odvodnje

  • ispitivanje vodonepropusnosti HRN EN 1508:2007

Kanalizacijski sustavi

  • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom HRN EN13508-2:2011

GRAĐEVNI PROIZVODI KOJI SU U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Vodoopskrbne cijevi pod tlakom

  • tlačnoispitivanje cijevi HRN EN 805:2005

Vodoopskrbne građevine

  • ispitivanje vodonepropusnosti HRN EN 15 08:2007

Ispitivanje gravitacijskih vodova na nepropusnost HRN EN 1610:2015V
Ispitivanje gravitacijskih vodova na nepropusnost HRN EN 1610:2015V

Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom HRN EN 13508-2:2011
Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom HRN EN 13508-2:2011

Priprema za ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom HRN EN 13508-2:2011
Priprema za ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom HRN EN 13508-2:2011

Čišćenje kanalizacije
Čišćenje kanalizacije

Vrh