Naslovnica / Servisne informacije / Informacije za potrošača

Informacije za potrošača

Varkom d.o.o. kao isporučitelji vode za ljudsku potrošnju, obavezan je svakom pojedinom potrošaču najmanje jednom godišnje uz račun dostaviti informacije o kvaliteti, količini, cijeni vode i ostale podatke prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (čl.33).

Zone opskrbe:

Prema kemijskom sastavu vode vodoopskrba je podijeljena u dvije zone opskrbe (ZO) i to ZO BARTOLOVEC i  ZO BELSKI DOL. Podatak o zoni opskrbe kojoj priključak pripada, navedena je na računu u nastavku adrese priključka. 

Zona opskrbe

Broj priključaka - kućanstvo

Broj stanovnika koji se opskrbljuju

BARTOLOVEC

42.857

124.781

BELSKI DOL

3.333

8.954

Ukupno

46.190

133.735

Za vodoopskrbu se koristi podzemna voda s vodocrpilišta Bartolovec, Vinokovščak i Filipići (izvor Belski dol). Voda je izvrsne kvalitete i nije ju potrebno pročišćavati te se ona nakon dezinfekcije klorom isporučuje potrošačima. Jedan zdenac se filtrira preko aktivnog ugljena radi dodatnog povećanja sigurnosti vodoopskrbe. Dezinfekcija je neophodna radi očuvanja mikrobiološke ispravnosti vode u cijelom vodoopskrbnom sustavu i zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Do sada nije bilo odstupanja parametara kvalitete vode koja bi trajala dulje od 24 sata.

Prosječne vrijednosti fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara u svakoj zoni opskrbe u 2023. godini:

Parametar

Jedinica

MDK

ZO

BELSKI DOL

ZO

BARTOLOVEC

FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI

BOJA                        

mg/L Pt-Co skale

20

0

0

MUTNOĆA               

NTU jedinice

4

0,46

0,32

MIRIS                       

BEZ

BEZ

BEZ

OKUS                         

BEZ

BEZ

BEZ

TEMPERATURA               

oC

25

13,6

14,5

pH (KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA)                          

pH jedinice

6,5 - 9,5

7,68

7,65

OKSIDATIVNOST/UTROŠAK KMnO4    

O2 mg/L

5,0

0,68

0,75

AMONIJ               

NH4+ mg/L

0,5

0

0

SLOBODNI REZIDUALNI KLOR          

mg/L

0,5

0,29

0,18

KLORIDI                    

Cl- mg/L

250

4,10

12,0

NITRITI**                     

NO2- mg/L

0,50

0

0

NITRATI**             

NO3- mg/L

50

3,81

14,9

VODLJIVOST       

µS/cm   kod 25 °C

2500

458

512

UKUPNA TVRDOĆA*

CaCO3 mg/L

294

284

°dH (njemački stupnjevi)

 

16,5

15,9

KALCIJ             

Ca mg/L

77,6

84,7

MAGNEZIJ                  

Mg mg/L

24,2

17,6

ŽELJEZO 

Fe µg/L

200

<50

<50

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI

 

UKUPNI KOLIFORMI

broj/100 mL

0

0

0

ENTEROKOKI**

broj/100 mL

0

0

0

BROJ AREOBNIH BAKTERIJA 36oC

broj/1 mL

100

4

8

BROJ AREOBNIH BAKTERIJA 22C

broj/1 mL

100

2

6

Escherichia coli**

broj/100 mL

0

0

0

Pseudomonas aeruginosa

broj/100 mL

0

0

0

* koriste se preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, ** parametar zdravstvene ispravnosti, MDK Maksimalno dopuštena koncentracija u vodi za ljudsku potrošnju

Potrošnja u domaćinstvu:

Grafički prikaz količine vode potrošene u Vašem domaćinstvu i godišnje kretanje potrošnje nalazi se na računu ispod adrese dostave i ubuduće će se ispisivati na svakom računu.

Broj računa, reklamacija i zamolbi:

Za 2023. godinu izdan je 475.581 račun za vodne usluge i to 447.778 za privatne kuće i stanove, te 27.803 za privredu.

Na Povjerenstvu za reklamacije tijekom 2023. godine rješavano je 336 reklamacija od čega je 198 njih uvaženo.

Ispravljeno je 717 računa za vodne usluge i to:

 •         256 zbog pogrešnog očitanja vodomjera
 •         12 zbog pogrešnog obračuna
 •         58 zbog kvara na ventilu ili u šahtu
 •         4 zbog demontaže vodomjera
 •         162 zbog promjene matičnih podataka ili vlasništva
 •         198 na temelju rješenja povjerenstva za reklamacije i povjerenstva za zamolbe
 •         27 zbog ostalih razloga.

Pritužbe potrošača:

U 2023. zaprimljeno je 45 pritužaba na kvalitetu vode:

 •         najčešće zbog mutnoće (35%), 
 •         pijeska ili taloga (22%),
 •         lošeg okusa (18 %),
 •         lošeg mirisa (13%),
 •         „bijele“ vode (4%),
 •         ostalih razloga (8%).

Na sve pritužbe reagiralo se isti ili slijedeći dan te su poduzete mjere da se njihovi uzroci uklone. Pozivamo potrošače da se jave ako uoče problem s kvalitetom vode, dežurnoj službi na broj telefona 042 262 262 od 0 - 24 sata ili radnim danom od 7-15 sati na broj telefona 042 332 640.

Cijena vode:

Cijena isporučene vode namijenjene za ljudsku potrošnju za domaćinstva (udruge, ustanove) iznosi 0,74059 €/modnosno 0,00074059 €/L bez PDV-a, a za pravne osobe 0,84810 €/m3 odnosno 0,0008481 €/L bez PDV-a.

Cjenik vodnih usluga:

Primjenjuje se: od 01.05.2022. (odluka o naknadi za razvoj); od 01.01.2011. (osnovna cijena vodoopskrbe); od 01.06.2006. (osnovna cijena odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)

Redni broj

Struktura bruto cijene

Namjena sredstava (prihod)

Domaćinstva

(ustanove, udruge)

Pravne osobe

VODOOPSKRBA

EUR/m3

EUR/m3

Pogon i održavanje sustava vodoopskrbe

Varkom

0,74059

0,51098

0,84810

0,61849

Investicijsko održavanje (amortizacija)

Varkom

0,22961

0,22961

Naknada za razvoj - Vodoopskrba, lokalna

Razvoj

0,03451

0,07432

Naknada za razvoj - Vodoopskrba, centralna

Razvoj

0,08760

0,15130

Naknada za korištenje voda

Hrvatske vode Zg

0,37826

0,37826

Naknada za zaštitu voda

Hrvatske vode Zg

0,05441635

0,17917579*

0,05441635

0,17917579*

PDV (na st. 1. i 2.)                    13%

Državni proračun

0,09628

0,11025

VODOOPSKRBA - UKUPNO :

1,39166

1,51642*

1,61665

1,74141*

FIKSNI DIO CIJENE

EUR/dom/mj

EUR/po/mj

domaćinstva

1,99

 

domaćinstva u kolektivnom stanovanju (obračun potrošnje po članu ili podbrojilu)

1,59

 

pravne osobe

 

2,92

NAPOMENA: Na fiksni dio cijene obračunava se PDV  13%

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

EUR/m3

EUR/m3

Održavanje kanalske mreže

Varkom

0,29199

0,11016

0,58398

0,22032

Održavanje i pogon mehaničkog uređaja

Varkom

0,04911

0,09821

Održavanje i pogon biološkog uređaja

Varkom

0,13272

0,26545

Naknada za razvoj - Odvodnja

Razvoj

0,17121

0,22430

PDV (na st. 8. 9. i 10.)                13%

Državni proračun

0,03796

0,07592

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - UKUPNO

0,50116

0,88420

* SVI  KOJI NISU PRIKLJUČENI NA SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

 

Struktura poslovnog udjela:

Grad Varaždin: 119.296.400; 51,0004%

Općina Cestica: 1.577.500; 0,6744%

Općina Petrijanec: 3.636.000; 1,5544%

Grad Ivanec: 10.840.600; 4,6345%

Općina Donja Voća: 2.606.700; 1,1143%

Općina Sračinec: 2.606.700; 1,1143%

Grad Lepoglava: 5.694.600; 2,4345%

Općina Donji Martijanec: 3.636.000; 1,5544%

Općina Sveti Đurđ: 1.577.500; 0,6744%

Grad Ludbreg: 21.156.200; 9,0445%

Općina Gornji Kneginec: 2.606.700; 1,1143%

Općina Sveti Ilija: 1.577.500; 0,6744%

Grad Novi Marof: 17.039.300; 7,2844%

Općina Jalžabet: 3.636.000; 1,5544%

Općina Trnovec Bart.: 6.723.700; 2,8744%

Grad Var. Toplice: 8.782.100; 3,7544%

Općina Klenovnik: 1.577.500; 0,6744%

Općina Veliki Bukovec: 2.606.700; 1,1143%

Općina Beretinec: 2.606.700; 1,1143%

Općina Ljubešćica: 1.577.500; 0,6744%

Općina Vidovec: 1.577.500; 0,6744%

Općina Breznica: 1.577.500; 0,6744%

Općina Mali Bukovec: 2.606.700; 1,1143%

Općina Vinica: 2.606.700; 1,1143%

Općina Breznički Hum: 1.577.500; 0,6744%

Općina Maruševec: 2.606.700; 1,1143%

UKUPNO: 233914.500; 100%

 

Ostale podatke vezano za vodu za ljudsku potrošnju možete pronaći na ovim mrežnim stranicama. 

Koristite vodu štedljivo, ne samo zbog kućnog budžeta, nego i zbog nužnog očuvanja ovog prirodnog resursa.

Informacije za potrošača
07. svibnja 2024. 244,83 KB
Vrh