Naslovnica / Servisne informacije / Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Trgovačko društvo VARKOM d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice www.varkom.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na www.varkom.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice www.varkom.hr u skladu susa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Pristupačnost na stranici www. varkom.hr

            - Web stranica je izvedena responzivno (prikaz sadržaja se prilagođava razlučivosti ekrana)

- Postoji poveznica za preskok navigacije i brzi prelazak na glavni sadržaj na početku stranice za korištenje

stranice bez miša (Naslovnica)

- Postoji izbornik (Pristupačnost) s dodatnim opcijama pristupačnosti (crna slova na bijeloj pozadini, bijela slova na crnoj pozadini, smanjivanje i povećavanje veličine slova na stranici, prikaz s fontom prilagođenim osobama s disleksijom)

- Fokusirani elementi su posebno vizualno označeni (Prijava stanja vodomjera, prijava kvara, forma za kontakt i sl.)

Nepristupačan sadržaj:

- veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Varkom d.o.o. dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

- za prikaz interaktivne mape koristi se Google maps. Za prikaz takvih mapa koristi se iframe metoda čime se na navedenoj web stranici prikazuje sadržaj maps.google.com stranice koji nema isti nivo prilagođenosti pristupačnosti.

- pojedine PDF datoteke koje su nastale skeniranjem tiskanih dokumenata

- u skladu s člankom 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Dobavljač navedenih digitalnih sadržaja je u suradnji s Naručiteljem izrade portala – Vakom d.o.o. – proveo detaljnu recenziju i reviziju sadržaja što uključuje i provjeru pristupačnosti. Svi nedostaci pristupačnosti pronađeni tijekom recenzije i revizije su otklonjeni izuzev prethodno navedenih nedostataka.

Ukoliko se tijekom perioda održavanja funkcionalnosti sadržaja pokaže da ipak postoje do tada nepronađeni nedostaci pristupačnosti, a koji su eventualno trebali biti otklonjeni, dobavljač dotičnih sadržaja poduzeti će potrebne mjere kako bi se uočeni nedostaci uklonili.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 07. veljače 2024., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene, te metode testiranja pristupačnosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog mjesta www.varkom.hr korisnici mogu uputiti Varkom d.o.o.:

-        putem pošte na adresu VARKOM d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića 15

-        elektroničkom poštom na adresu : info@varkom.com.

Varkom d.o.o. dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti jest Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Izjava o pristupačnosti Varkom
07. veljače 2024. 96,44 KB
Vrh