Naslovnica / Javno nadmetanje za prodaju osnovnih sredstva
11
lis

Javno nadmetanje za prodaju osnovnih sredstva
11.10.2023

VARKOM d.o.o. Varaždin

Temeljem članka 13. Društvenog ugovora VARKOM d.o.o., te Odluke o prodaji osnovnog sredstva koju je 11.10.2023. godine donio direktor, Bruno Ister, dipl.ing.el., VARKOM d.o.o. OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, dana 11.10.2023. godine, objavljuje

JAVNO NADMETANJE 

za prodaju osnovnih sredstva VARKOM d.o.o. – teretnih vozila, priključnih vozila i radnih strojeva

red. broj

inv. broj

naziv i opis osnovnog sredstva

Početna cijena

bez PDV u EUR

5589

teretno vozilo marke IVECO, model „Daily C-226115“, tip 35C15, godina proizvodnje 2008., broj šasije: ZCFC35A8105750400

reg. oznaka VŽ408JD

8.400,00

7511

teretno vozilo marke IVECO, model „Trakker 273166“, tip AD39OT44, godina proizvodnje 2007., broj šasije: WJME3TST20C186797

reg. oznaka VŽ517KR

26.400,00

6002

teretno vozilo marke IVECO, model „Eurocargo ML110E25W“, tip 259876, godina proizvodnje 2010., broj šasije: ZCFB1DJ8402568992

reg. oznaka VŽ113KB

17.800,00

3738

teretno vozilo marke MERCEDES, model „ATEGO 1323-L“, tip 126070, godina proizvodnje 2003., broj šasije: WDB9720621K863774

reg. oznaka VŽ752RU

9.900,00

4104

teretno vozilo marke IVECO, model „EUROCARGO MLB0E17“, tip 161340, godina proizvodnje 2002., broj šasije: ZCFA80C1102376052

reg. oznaka VŽ491GA

10.500,00

3743

teretno vozilo marke IVECO, model „Daily C-126715“, tip 35C11D, godina proizvodnje 2003., broj šasije: ZCFC3572005453167

reg. oznaka VŽ482FO

5.000,00

4008

priključno vozilo marke NIKOS, model „APN TRS 2,5 T“, tip C-126298, godina proizvodnje 2004., broj šasije: V39AP25004NMB3047

reg. oznaka VŽ486FS (odjavljeno)

800,00

1883

priključno vozilo marke TEHNOSTROJ, godina proizvodnje 1983., broj šasije: 01643

reg. oznaka VŽ847CB (odjavljeno)

1.400,00

4050

radni stroj - valjak marke Bomag

4.200,00

 

Početne cijene osnovnih sredstava su bez uključenog poreza na dodanu vrijednost te je kupac dužan platiti 25% poreza na dodanu vrijednost na izlicitiranu cijenu.

2. Potencijalni ponuditelji mogu pregledati teretna vozila, priključna vozila i radne strojeve dana 17.10.2023. godine od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciji Varaždin, Janka Jurkovića 68 – VARKOM d.o.o., RJ „Vodovod“.

3. Uvjeti i način prodaje:

    3.1. Osnovna sredstva - teretna vozila, priključna vozila i radni strojevi prodaju se po sistemu »kupljeno – viđeno«, a što isključuje sve naknadne prigovore po bilo kojoj osnovi.

    3.2. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe. Ponuditelji u ponudi moraju navesti svoje podatke (ako su fizičke osobe presliku osobne iskaznice, a pravne osobe izvornik izvatka iz sudskog registra te dokaz o financijskoj sposobnosti BON            2 ne stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku) te iznos ponuđene cijene u EUR.

    3.3. Rok za dostavu ponuda je 20.10.2023. godine do 12:00. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: VARKOM d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića 15 s naznakom »prodaja osnovnih                         sredstava – teretnih vozila, priključnih vozila i radnih strojeva« te oznakom rednog broja osnovnog sredstva koji se navodi u ovom oglasu – „za osnovno sredstvo/sredstva pod red. brojem ______“.

    3.4. Postupak prodaje se provodi bez javnog otvaranja ponuda. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom cijenom, većom od početne.

    3.5. Osnovno sredstvo / osnovna sredstva isporučiti će se nakon što odabrani ponuditelj u cijelosti, jednokatno, najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru, na račun VARKOM d.o.o. koji se vodi kod Privredna banka               Zagreb d.d. IBAN HR3623400091110181847 uplati ponuđenu cijenu za osnovno sredstvo / osnovna sredstva. U protivnom se smatra da je odustao od kupovine osnovnog sredstva / osnovnih sredstava.

    3.6. Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je odabrani ponuditelj.

    3.7. U slučaju da dva ponuditelja ponude istu cijenu, odabire se ponuda koja je ranije zaprimljena u VARKOM d.o.o..

    3.8. Ukoliko se osnovno sredstvo/osnovna sredstva ne preuzme/preuzmu u roku od 5 (pet) dana nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, naplaćuje se ležarina od 10,00 EUR po osnovnom sredstvu za svaki naredni dan.

    3.9. Svi ponuditelji bit će obaviješteni pisanim putem o ishodu natječaja u roku od 8 dana od izbora ponuditelja.

    3.10. VARKOM d.o.o. zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu kao i pravo poništenja javnog nadmetanja za prodaju.

Sve dodatne informacije o predmetnom javnom nadmetanju zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 10:00 do 12:00 kod osobe za kontakt: g. Andrija Bedenik, telefon (042) 406-409 ili (098) 9822-158, odnosno e-pošta abedenik@varkom.com, počevši od 11. listopada 2023. godine.

 

 D I R E K T O R:  Bruno Ister, dipl.ing.el.

    JAVNO NADMETANJE za prodaju osnovnih sredstva
    11. listopada 2023. 158,6 KB
    Vrh