Naslovnica / Oglas za popunjavanje radnog mjesta OČITAČ VODOMJERA
09
tra

Oglas za popunjavanje radnog mjesta OČITAČ VODOMJERA
09.04.2024

VARKOM d.o.o. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga

u sjeverozapadnoj Hrvatskoj objavljuje

 

O G L A S

za popunjavanje radnog mjesta

 

1. OČITAČ VODOMJERA – 2 izvršitelja

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

  •          stručna sprema: SSS
  •          smjer: tehnički, strojarski, opći
  •          radno iskustvo: nije potrebno
  •          posebni zahtjevi: 
    • posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za predmetno radno mjesto:

  • presliku završne svjedodžbe srednje škole,
  • presliku važeće vozačke dozvole.

Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, a spremni ste na ozbiljan pristup radu, prijavu sa životopisom i potrebnom dokumentacijom osobno, poštom ili putem e-pošte do 17.04.2024. godine dostavite na adresu:

VARKOM d.o.o., OJ – Odjel za opće i pravne poslove, Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin ili na e-poštu: aploh@varkom.com s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto očitač vodomjera “.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

VARKOM d.o.o.

Vrh