Naslovnica / Oglas za popunjavanje više radnih mjesta
03
sij

Oglas za popunjavanje više radnih mjesta
03.01.2023

VARKOM d.o.o. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj objavljuje

O G L A S za popunjavanje  više radnih mjesta

1. STROJAR ODRŽAVATELJ - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 

 •         stručna sprema: KV, SSS, VKV
 •         smjer: strojarski
 •         radno iskustvo: 2 (dvije) godine za KV

                                          1 (jedna) godina za SSS i VKV

 •         posebni zahtjevi:

                  -  posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

                  -  samostalnost u radu

 Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 

2. DEŽURNI ELEKTRIČAR - 2 izvršitelja

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 

 •         stručna sprema: KV, SSS, VKV
 •         smjer: elektro
 •         radno iskustvo:nije potrebno
 •         posebni zahtjevi:

                  - posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

                  - samostalnost u radu

 Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 

3. POMOĆNI RADNIK - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 

 •         stručna sprema: NKV - PKV
 •         radno iskustvo:nije potrebno

 Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 

4. ADMINISTRATOR ZA UNOS PODATAKA U OJ „GIS I KATASTAR“ - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 

 •         stručna sprema: SSS – VŠS
 •         smjer: opći, medijski, informatički
 •         radno iskustvo:nije potrebno
 •         posebni zahtjevi:

                  - poznavanje rada na računalu (MS Office, Auto CAD)

                  - samostalnost u radu

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseca.

5. VODNI REDAR - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 

 •         stručna sprema: VŠS
 •         smjer: građevinski, upravni
 •         radno iskustvo:2 (dvije) godine u struci
 •         posebni zahtjevi:

                  - poznavanje propisa iz vodnog gospodarstva i propisa iz upravnog prava

                  - poznavanje rada na računalu

                  - posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

                  - položen državni stručni ispit

                  - komunikativnost i organizacijske sposobnosti

 Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 

6. REFERENT ZA PLAN, ANALIZU I STATISTIKU - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •         stručna sprema: VSS
 •         smjer: ekonomski
 •         radno iskustvo:2 (dvije) godine na poslovima u području financija i računovodstva
 •         posebni zahtjevi:

                  - poznavanje rada na računalu

                  - komunikativnost i organizacijske sposobnosti

 Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta ovisno za koje radno mjesto se prijavljuju:

 •         presliku završne svjedodžbe ili diplome – radna mjesta od 1. do 6.
 •         dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – e-radna knjižica) – radna mjesta  1., 5. i 6.
 •         presliku važeće vozačke dozvole – radna mjesta 1., 2. i 5.
 •         presliku potvrde o položenom državnom stručnom ispitu – radno mjesto 5.

 

Na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 5. može se prijaviti i osoba koja nema položeni državni stručni ispit uz obvezu da ispit položi u roku od 1 godine od zasnivanja radnog odnosa.

Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, a spremni ste na ozbiljan pristup radu, prijavu sa životopisom i potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana dostavite na adresu:

VARKOM d.o.o., OJ „Opći poslovi“, Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin ili na e-mail: aploh@varkom.com s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto __________________ “.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VARKOM d.o.o.

Vrh