Naslovnica / Poziv za sudjelovanje u javnom savjetovanju
10
sij

Poziv za sudjelovanje u javnom savjetovanju
10.01.2023

Varkom d.o.o.

OIB: 39048902955

Varaždin, Trg bana Jelačića 15

 

Varaždin, 10.01.2023.

 

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

 

Varkom d.o.o., OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, namjerava uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

U skladu sa člankom 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19.), javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Trenutno su na snazi Opći uvjeti korištenja javne usluge opskrbe pitkom vodom i javne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  od dana 29.04.2004., objavljeni na https://www.varkom.hr/Cms_Data/Contents/Varkom/Folders/Documents/~contents/7D52ZUFKQLL456WA/Op-i-uvjeti.pdf s izmjenama i dopunama od 29.01.2020. godine, objavljeno na https://www.varkom.hr/Cms_Data/Contents/Varkom/Folders/Documents/~contents/J3Y2KTMEHEHGA4HU/Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Op-ih-uvjeta.pdf

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga te je sukladno tome izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji vam dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile donošenjem Zakona o vodnim uslugama, kao i Zakona o vodama i izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Nadležnost za donošenje Općih uvjeta je na Skupštini Varkom d.o.o., uz prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Javno savjetovanje otvoreno je do 10. veljače 2023. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 10. veljače 2023. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu info@varkom.com ili na adresu: Varkom d.o.o. Varaždin, Trg bana Jelačića 15, Varaždin. Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na vaše primjedbe, sugestije i mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja vaših prijedloga, izraditi će se najkasnije do 14. veljače 2023. godine i objaviti putem ove internetske stranice.


Vrh